AUDIOLOGOPÆDI

På Søernes Privathospital tilbyder vi audiologopædisk vurdering og behandling. Vore audiologopæder er uddannet på Københavns Universitet og har i forbindelse med ansættelse på Rigshospitalet mange års praktisk erfaring i vurdering, opfølgning og behandling af både børn og voksne med udfordringer med hensyn til hørelse, tinnitus, stemme eller sprogudvikling.

Det audiologopædiske team arbejder med inddragelse af dig ved fastsættelse af mål for behandlingen og fremskridt evalueres ved hver eneste konsultation/træningssession, hvorefter mål og behandling tilpasses. Ved vurdering og behandling af børn inddrages familien tæt i samarbejdet mod det bedst mulige resultat for barnet.

Alle vurderinger og behandlinger foregår i tæt samarbejde med vore lægefaglige specialister, herunder øre-næse-halslæger og neurologer.

Udover vurdering, opfølgning og træning i lokalerne på Martinsvej tilbyder vort audiologopædiske team også:

  • Vejledning i hjemmet
  • Online forløb via email, Skype eller Zoom
  • Online “pakker” med vejledning i relation til emnerne nedenfor
  • Vurdering og optimering af høremiljø i firmaer/institutioner (børnehaver, skoler, m.m.)
  • Foredrag og undervisning (f.eks. i kommuner, børnehaver, skoler, plejehjem, m.m.). Foredrag og undervisning kan foregå lokalt, eller i lokalerne på Martinsvej.

Er du i tvivl om du har brug for høreapparater?

Det vurderes, at omkring 800.000 danskere har eller vil have gavn af et høreapparat. Mest almindelig er aldersbetinget hørenedsættelse, men det kan også dreje sig om arvelige årsager eller følger efter mellemørebetændelser og/eller operation, ligesom andre årsager kan gøre sig gældende. Mange yngre og midaldrende mennesker kan derfor også have god gavn af et høreapparat.

Vi kan på Søernes Privathospital vurdere din hørelse og vi kan vurdere, om du vil have gavn af et høreapparat. Ved eventuel behandling tilbyder vort audiologopædiske team at følge dig tæt efter behandlingsstart, med henblik på optimalt udbytte. Opfølgningen inkluderer øvelser, som sikrer dig hurtig og effektiv anvendelse af høreteknologien.

Vi arbejder tæt sammen med Københavns Hørecenter, der kan udlevere høreapparater. Centret ligger i samme bygning som Søernes Privathospital på Martinsvej 10, og centrets teknikere er altid til rådighed ved tekniske problemer.

Har du ikke rigtig gavn af dine høreapparater?

Har du allerede fået udleveret høreapparater og har du svært ved at anvende dem, eller synes du ikke de virker som du havde håbet? Vort audiologopædiske team er specialister i at optimere udbyttet af høreapparatbehandling. Efter indledende vurdering inkluderer opfølgningen øvelser som sikrer dig effektiv og bedst mulig anvendelse af høreteknologien.

Skulle der være tekniske problemer med høreapparatet samarbejder vi med Københavns Hørecenter, der ligger i samme bygning som Søernes Privathospital på Martinsvej 10.

Er du i tvivl om dit barn følger normal sprogudvikling?

De fleste forældre oplever det at være i tvivl om deres barn følger normal sprogudvikling. Hørelsen er naturligvis væsentlig i den sammenhæng, men andre forhold kan også spille ind. Vore audiologopæder er specialister i netop at vurdere børns sprogudvikling og i samarbejde med vore speciallæger tilbydes udredning, opfølgning og behandling, hvis det skulle være nødvendigt.

Du vil altid få et klart svar og vi vil altid inddrage familien i eventuel behandling. På baggrund af individuel vurdering fastsættes specifikke mål for behandlingen og fremskridt evalueres ved hver eneste træningssession, ved anvendelse af sproglige tests for børn, uanset alder. Træningen vil tage udgangspunkt i principper med forskningsdokumenteret effekt.

Lider du af tinnitus?

Omkring 40% oplever generende tinnitus/øresusen på et eller andet tidspunkt i livet. Der findes en række forskellige årsager – det er for eksempel veletableret, at der er en sammenhæng mellem høretab og tinnitus. Udsættelse for støj kan medføre tinnitus, uanset om støjen er kortvarig eller strækker sig over længere tid. Tinnitus kan også være udtryk for forskellige øresygdomme og man bør derfor undersøges af en speciallæge i øre-næse-halssygdomme, hvis man lider af tinnitus.

Har du tinnitus tilbyder vi på Søernes Privathospital udredning og behandling på højeste niveau. Vore specialister i ørekirurgi tilbyder kirurgisk behandling, hvis det er nødvendigt – f.eks. ved hul i trommehinden. Findes tinnitus i sammenhæng med hørenedsættelse kan vi henvise til høreapparatbehandling. Vi samarbejder tæt med Københavns Hørecenter, der ligger i samme bygning som Søernes Privathospital på Martinsvej 10.

Uanset årsagen til tinnitus kan vort audiologopædiske team tilbyde vejledning og behandling efter forskningsbaserede principper – Tinnitus Retraining Therapy (TRT). Effekten heraf er veldokumenteret og tager udgangspunkt i en individuel vurdering, programlægning og opfølgende konsultationer.

Har du problemer med stemmen?

Stemmeproblemer er hyppige og kan opstå efter forkert brug af stemmen, ved overanstrengelse, ved forskellige sygdomme og efter operationer. I samarbejde med vore lægefaglige hals- og stemmespecialister tilbyder vort audiologopædiske team både vurdering, opfølgning og behandling af stemmelidelser. På baggrund af individuel vurdering vil eventuel stemmetræning være anvendelsesorienteret, med fokus på øvelser som kan laves i dagligdagen. Du vil altid blive inddraget i målsætningen for behandlingen. Udviklingen følges samtidig tæt i klinikken og træningen tilpasses løbende til fremskridtet.

Vore lægefaglige hals- og stemmespecialister kan tilbyde operation i fald dette er nødvendigt.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.