Stemme & Synkebesvær

Søernes Privathospital tilbyder specialiseret, udredning og behandling af stemmeforbedring og synkebesvær.

Vi tilbyder
  • Specialiseret udredning af stemmeproblemer
  • Specialiseret træning af stemmefunktionen
  • Udredning og rehabilitering af synkeproblemer
  • Stemmebåndkirurgi
  • Stemmeforbedrende kirurgi
Læs mere herStemmeforbedring

God stemmefunktion er afgørende for kommunikation og dermed vort sociale liv. Stemmen er et komplekst og alsidigt instrument, med stor spændvidde både med hensyn til styrke- og tonevariation.

Forringet stemme- og talefunktion kan udredes ved en samlet vurdering af ovennævnte elementer ved en erfaren specialist, der både kan lytte sig til og visualisere problemerne ved en endoskopisk undersøgelse.

Udredningen inkluderer en computerbaseret analyse af stemmedannelsen.

Synkefunktionen

Synkefunktionen involverer en kompleks koordinering af muskulatur i mund, svælg og spiserør.

Ved synkeproblemer består udredningen af forskellige undersøgelser, herunder funktionel endoskopi (FEES) ved særligt uddannet speciallæge. Herunder vil speciallægen med en speciel kikkert undersøge svælget under synkning.

Hos Søernes Privathospital vil du gennemgå en meget grundig stemme- og taleundersøgelse. Det kan også involvere computerbaseret analyse af stemmeapparatet. Hvis du henvender sig med synkeproblemer vil udredningen bestå af forskellige typer undersøgelser og fiberskopi. Synkefunktionen er kompleks og kræver derfor en højt specialiseret speciallæge for at undersøge om der er problemer med netop denne. Dette gøre ved en såkaldt FEES. Her vil speciallægen lave en speciel kikkert undersøgelse af svælget under synkning.    

Vi sørger for at du bliver udredt efter højeste specialiststandard og bliver vejledt korrekt til både træning eller kirurgisk behandling. Vi er meget stolte af at kunne tilbyde alle former for kirurgi – inklusive stemmeforbedrende kirurgi – samt den tilhørende audiologopædiske assistance her.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.