neurologi

Søernes Privathospital tilbyder specialist vurdering, udredning og behandling inden for neurologi, neurofysiologi og neuropsykologi på højeste nationale og international niveau.Neurologi

Sygdommene i nervesystemet kan ofte være vanskelige at udrede og behandle. En neurologisk undersøgelse hos os vil derfor almindeligvis være omfattende og tidskrævende og til tider kræve supplerende undersøgelser i form af røntgenundersøgelser, laboratorieprøver og undersøgelse af rygmarvsvæsken.Selv om en neurologisk undersøgelse ikke altid fører til en diagnose, kan man ofte ved undersøgelsen udelukke alvorlige tilstande. I de fleste tilfælde kan man iværksætte et behandlingsprogram. De neurologiske undersøgelser foretages ambulant. Der arbejdes tæt sammen med andre specialer, som neurokirurgi, neurofysiologi, øjensygdomme og øre-næse-hals specialet’

Neurofysiologi

Klinisk neurofysiologi omfatter en række elektriske målemetoder til afklaring af sygdom i hjerne og rygmarv, samt i de nerver, der fra rygmarven forsyner muskulaturen og huden.

Man kan desuden ved neurofysiologisk måling af den elektriske aktivitet i muskler afgøre, hvorvidt der er tegn på muskelbetændelsestilstande eller tegn på sygdom i kontakten mellem nerver og muskler.

Neuropsykologi

Neuropsykologi er den gren af psykologien, der beskæftiger sig med sammenhængen mellem processer i forskellige hjerneområder og psykologiske funktioner. 
Indenfor neuropsykologien er der opsamlet viden om, hvordan sygdomme og skader i forskellige hjerneområder påvirker menneskers tænkning og følelsesliv. Der kan være tale om hjernesygdomme som demens eller sklerose, følger efter slagtilfælde (dvs. blodprop eller blødning i hjernen) eller følger efter slag mod hovedet. 

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.