EPILEPSI

På Søernes Privathospital tilbyder vi udredning og behandling af epilepsi.

Epilepsi er kendetegnet ved kortvarige episoder, hvor hjernen ikke fungerer normalt. Det kan for eksempel være at nogle personer pludselig får en bestemt følelse eller fornemmelse et sted i kroppen, foretager en bestemt bevægelse eller måske kortvarigt mister bevidstheden. 

Hvor mange lider af epilepsi?

Der findes 30 – 40.000 epilepsi patienter i Danmark og ca. 40 millioner på verdensplan, hvilket gør epilepsi til en af de mest almindelige lidelser i hjernen. Anfaldene opstår især blandt helt unge og gamle. Sygdommen optræder hyppigere med alderen og rammer lidt flere mænd end kvinder.

Hvorfor får man epilepsi?

Alt hjerne aktivitet fungerer via nogle meget svage, elektriske impulser. Et epileptisk anfald er resultatet af nogle unormale udbrud af elektrisk aktivitet i en gruppe af nerveceller. De har ikke noget formål i sig selv – det sker bare.

Hovedgrupperne af anfald kan inddeles i:

  • Symptomatiske anfald, hvor der findes en underligende årsag
  • Arvelige årsager eller medfødte anfald

Arvelige og medfødte årsager findes hyppigst blandt de yngste. Blandt de ældste personer er de epileptiske anfald typisk følger af blodpropper, svulster eller anden sygdom i hjernen. I størstedelen af tilfælde af epilepsi, kan man dog ikke finde nogen egentlig årsag.

Hvordan stiller neurologen diagnosen epilepsi?

Epilepsi er en klinisk diagnose, hvilket vil sige, at neurologen kan stille diagnosen bare ved at tale med patienten eller de pårørende.

Anfald kan være et tegn på en sygdom i hjernen, der kræver behandling i sig selv og neurologen vil derfor oftest foretage en scanning af hjernen. 

Somme tider kan man være i tvivl om, hvilken slags epilepsi, der er tale om. I disse tilfælde kan neurologen henvise til en EEG. Det er en måling af de elektriske aktiviteter i hjernen.

Behandling af epilepsi?

Neurologens behandling af epilepsi kan opdeles i 3 muligheder:

  1. En medicinsk behandling med tabletter
  2. En kirurgisk behandling (operation)
  3. En psykosocial behandling, hvor følgerne af epilepsi afhjælpes

Medicinsk behandling af epilepsi

Den medicinske behandling er forebyggende. Selve anfaldene behandles ikke, med mindre der tale om ophobede eller meget langvarige anfald.

Der findes efterhånden mange præparater at vælge imellem, hvilket giver neurologen på Søernes Privathospital mulighed for at tage store hensyn til den enkelte patients køn, alder, mulighed for at blive gravid etc. Man behandler i høj grad patienten – ikke anfaldene.

Midlerne er alle stort set lige effektive, men bivirkningerne varierer ganske meget. Vælger man den forkerte form for medicin, kan det betyde, at anfaldene bliver værre.

Kirurgisk behandling af epilepsi

Har patienten forsøgt 3 – 4 forskellige midler imod epilepsi uden effekt, kan operation overvejes. Især ved epileptiske anfald, der udgår fra hjernens tindingelapper, er resultaterne gode, idet 7 ud af 10 opererede bliver anfalds frie.

Psykosocial behandling af epilepsi

Hvis patienten hverken kan behandles medicinsk eller med en operation, må man forsøge at afbøde konsekvenserne af de mange anfald. Det kan være alt fra flex-job, revalidering, beskyttet bolig, økonomisk hjælp og støtte, hvor det er muligt osv. Det kræver som regel en tværfaglig indsats med deltagelse af specialsygeplejersker, læger, psykologer og socialrådgivere.

For yderligere information anbefaler vi: