Stemme & Synkebesvær

Søernes Privathospital tilbyder specialiseret, udredning og behandling af stemmeforbedring og synkebesvær på højeste nationale og international niveau. Stemmeforbedring

Stemmefunktionen er altafgørende for vores sociale liv. Den er et  komplekst og alsidigt musikinstrument, som skal fungere i mange forskelligartede situationer og som har en enorm spændvidde både med hensyn til styrke- og tone variation.

Vores lyddannelse fungerer grundlæggende ved at stemmebåndene generer en tone som bearbejdes af vores artikulationsapparat (øvre strube, svælg, mund og tunge). Næse og bihule medvirker faktisk også til at forme den lyd vi som mennesker kan producere. Det er derfor vigtigt at undersøge det samlede lydapparat når man skal vurdere tale- eller stemmeproblemer. 

Stemmebåndene er unikke i deres funktion, idet lyden skabes ved ultrahurtige svingninger i en særlig slimhindeopbygning. Kun med specialudstyr kan disse svingninger observeres og vurderes. Det er altså ikke nok at se på dem med almindeligt videoudstyr, idet svingningshastigheden langt overstiger antallet billeder, der optages med almindelig videofilmning.

Dårlig stemme- og talefunktion skal derfor udredes med en samlet vurdering af alle de ovennævnte elementer og, ikke mindst, kortlægges ved en erfaren specialist, der både kan lytte sig frem til og kan visualisere problemerne. 

Synkefunktionen

Synkefunktionen er en kompleks handling, som involverer mund, svælg og spiserør. Den involverer en kompleks og ret hurtigt aktivering af en hel del forskellige mindre muskler på hoved og i halsen. Det er en udfordring at visualisere eventuelle problemer, men ved hjælp af forskellige undersøgelsestyper, som sammenholdes og en videooptagelse (endoskopisk) af en spisesituation med standardiserede typer føde, kan man få klarhed over problemerne i langt de fleste tilfælde.

Hos Søernes Privathospital vil du gennemgå en meget grundig stemme- og taleundersøgelse. Det kan også involvere computerbaseret analyse af stemmeapparatet. Hvis du henvender sig med synkeproblemer vil udredningen bestå af forskellige typer undersøgelser og fiberskopi. Synkefunktionen er kompleks og kræver derfor en højt specialiseret speciallæge for at undersøge om der er problemer med netop denne. Dette gøre ved en såkaldt FEES. Her vil speciallægen lave en speciel kikkert undersøgelse af svælget under synkning.    

Vi sørger for at du bliver udredt efter højeste specialiststandard og bliver vejledt korrekt til både træning eller kirurgisk behandling. Vi er meget stolte af at kunne tilbyde alle former for kirurgi – inklusive stemmeforbedrende kirurgi – samt den tilhørende audiologopædiske assistance her.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.